جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان از زنان معترض حمایت کرد

صبح کابل
جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان از زنان معترض حمایت کرد

جبهه‌ی مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود، از جنبش زنان معترض در کشور و به ویژه زنانی که هم‌زمان با برگزاری نشست اسلو در ناروی دست به اعتراض زدند، اعلام حمایت کرده است.

در اعلامیه‌ای که سه‌شنبه‌شب -۵ دلو-، از سوی جبهه‌ی مقاومت ملی به نشر رسیده، آمده است که پس از فروپاشی نظام، در کنار شکل‌گیری مقاومت ملی مردم افغانستان، صدای عدالت‌خواهی زنان و مردان مبارز نیز، در داخل و خارج کشور در دفاع از آزادی حقوق اساس و شهروندی و نه گفتن در برابر اشغال گروه جهل و ظلم شکل گرفته است.

جبهه‌ی مقاومت ملی، گفته که طالبان با بازداشت‌ها، اختطاف‌ها، شکنجه و کشتار تلاش می‌کنند که آواز مردم افغانستان به ویژه زنان را در گلو خفه کنند؛ اما در عین حال تأکید کرده که با بلند‌شدن صدای زنان در نشست اسلو، جهان آواز واقعی زنان افغانستان را از نزدیک شنیدند و باید به آن توجه جدی صورت بگیرد.

این جبهه از کشورهای جهان خواسته است که به مطالبان زنان افغانستان در برابر جنایت‌های ضدبشری طالبان رسیدگی کند.