نیروهای جبهه‌ی مقاومت ملی یک چرخبال طالبان را در پنجشیر سرنگون کردند

صبح کابل
نیروهای جبهه‌ی مقاومت ملی یک چرخبال طالبان را در پنجشیر سرنگون کردند

منابعی در ولایت پنجشیر، می‌گویند که نیروهای جبهه‌ی مقاومت ملی، یک چرخبال مربوط به طالبان را در این ولایت سرنگون کرده‌اند.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که این چرخبال عصر روز پنج‌شنبه -۲۶ جوزا-، در مربوطات دره‌ی آرزوی ولایت پنجشیر از سوی نیروهای مقاومت ملی هدف قرار گرفته و سرنگون شده است.

این منبع، گفت که پنج نفر از سرنشینان این چرخبال از سوی نیروهای مقاومت اسیر شده‌اند.

در همین حال، صبغت‌الله احمدی، سخن‌گوی جبهه‌ی مقاومت ملی نیز، سرنگون‌شدن این چرخبال را تأیید کرده؛ اما شمار اسیر شدگان را چهار نفر گفته است.

آقای احمدی، اطمینان داده است که با اسیران برخورد خوب انسانی می‌شود.

طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته‌اند.