جبهه‌ی مقاومت ملی به طالبان: آماده استیم که اسیران جنگی را تبادله کنیم

صبح کابل
جبهه‌ی مقاومت ملی به طالبان: آماده استیم که اسیران جنگی را تبادله کنیم

جبهه‌ی مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود، اعلام آمادگی کرده تا اسیران جنگی میان طالبان و این جبهه تبادله شود و آن‌ها دوباره به آغوش خانواده‌های شان برگردند.

در خبرنامه‌ای که روز شنبه -۲۸ جوزا-، از سوی جبهه‌ی مقاومت ملی نشر شده، آمده است که این جبهه با اسیران طالبان نزد شان، مطابق به تعهدات اسلامی و انسانی و هم‌چنان کنوانسیون جنیوا در مورد رفتار با اسیران جنگی برخورد کرده است.

این جبهه، گفته است: «ما یک بار دیگر هشدار می‌دهیم، هرگونه عملیات جنگی گروه طالبان در ساحات تحت کنترول جبهه‌ی مقاومت ملی و تلاش برای حل‌کردن مسأله از راه‌های نظامی، سبب به خطر افتادن جان اسیران خواهد شد.»

جبهه‌ی ضمن اعلام آمادگی برای تبادله‌ی اسیران، از کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ نیز خواسته است که در این زمینه همکاری کند.

گفتنی است که به تازگی نیروهای جبهه‌ی مقاومت ملی، یک چرخ‌بال طالبان را در دره‌ی آرزوی ولایت پنجشیر سرنگون کرده که در نتیجه‌ی پنج نفر از افراد طالبان اسیر شده‌اند.

تصویری که از سوی اعضای جبهه‌ی مقاومت نشر شده، دیده می‌شود که وضعیت صحی اسیران طالب خوب است و هیچ آسیب جدی به آن‌ها وارد نشده است.

این در حالی است که در ماه‌های اخیر، هر باری که طالبان در جریان جنگ اسیر گرفتند، آن‌ها را سربریدند.