شورای امنیت ملی: آزادی زندانیان بیش‌تر طالبان به تسریع روند صلح کمک نمی‌کند

صبح کابل
شورای امنیت ملی: آزادی زندانیان بیش‌تر طالبان به تسریع روند صلح کمک نمی‌کند

به دنبال در خواست طالبان برای آزادی ۷ هزار زندانی این گروه، دفتر شورای امنیت ملی، گفته است که آزادی زندانیان بیش‌تر طالبان، به تسریع و پیش‌برد روند صلح افغانستان کمک نمی‌کند.

رحمت‌الله اندر، سخن‌گوی نهاد، روز سه‌شنبه (۱۸ قوس)، در بیام ویدیویی گفته است که آزادی ۵۵۰۰ زندانی طالبان، نه‌تنها که سبب پیش‌رفت روند صلح نشد، که انتقاد مرم از دولت را نیز بیش‌تر ساخت.

آقای اندر گفت: «آزادی بندیان طالبان و آزاد ‌نکردن شان در تسریع روند صلح تاثیر ندارد. پیش از این که ۵۵۰۰ زندانی از سوی دولت افغانسنتان آزاد شد نه تنها که به تسریع روند صلح کمکی نکرد که انتقاد مردم از دولت را بیش‌تر کرد و هنوز هم انتقادها ادامه دارد.»

سخن‌گوی شورای امنیت ملی، تاکید کرده است که آزادی زندانیان به کاهش خشونت‌ها کمکی نکرد و از سویی دیگر، این گروه به تعهدات شان عمل نکردند و پس از آزادی، دوباره به میدان جنگ برگشته اند.

این در حالی است که اخیرا، طالبان خواستار آزادی ۷ هزار زندانی شان از زندان‌های افغانستان شده اند و تاکید کردند که این شمار باید تا نیمه‌ ماه جاری میلادی آزاد شوند.

راس ویلسن، سرپرست سفارت آمریکا در افغانستان، روز یک‌شنبه (۱۶ قوس)،گفته است که آزادی این شمار از زندانیان طالبان که در بند دولت افغانستان هستند، در موافقت‌نامه‌ی این گروه با امریکا نیز گنجانیده شده است.

این همه در حالی است که پیش از این دولت افغانستان، برای آغاز گفت‌وگوهای صلح افغانستان، دست‌کم ۵۵۰۰ زندانی طالبان را آزاد کرد و در مقابل طالبان نیز حدود ۱۰۰۰ زندانی دولتی را از زندان خود آزاد کردند.