غنی: دهل دوسره صدای خوش دارد؛ اما حکومت دوسره خدمت کرده نمی‌تواند

صبح کابل
غنی: دهل دوسره صدای خوش دارد؛ اما حکومت دوسره خدمت کرده نمی‌تواند

محمد اشرف‌غنی، رییس‌جمهور و از نامزدان ریاست‌جمهوری، با اشاره به نوع حکومت‌داری آینده در افغانستان می‌گوید که دهل دوسره صدای خوش دارد؛ اما حکومت دوسره نمی‌تواند برای مردم خدمت کند.

آقای غنی که روز دوشنبه (۱میزان) در یکی از همایش‌های انتخاباتی‌اش در ولایت بامیان صحبت می‌کرد، به گونه‌ی غیر مستقیم گفت، در صورتی که بار دیگر به عنوان رییس‌جمهور تعیین شود، به موجودیت ریاست اجرایی تن نخواهد داد. او تأکید کرد: «دهل دوسره صدای خوش داره؛ اما حکومت دوسره خدمت کرده نمی‌تواند.»

او ضمن این که از باشندگان بامیان خواست در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند، همچنان تأکید کرد که مردم افغانستان هرگز به عقب بر نمی‌گردند و در انتخابات از تیمی حمایت خواهند کرد که به نظام جمهوریت و تمثیل اراده‌ی مردم برای تعیین حق سرنوشت آنان احترام می‌گذارد.

این نامزد ریاست‌جمهوری، به مردم بامیان اطمینان داد که روند اعمار راه‌های مواصلاتی مناطق مرکزی و تسریع آن را به گونه‌ی درست مدیریت خواهد کرد و جایگاه تاریخی این ولایت را بار دیگر احیا می‌کند.

آقای غنی گفته است: «اکنون زمان آن رسیده است که سال‌های محرومیت بامیان به آبادانی و شکوفایی مبدل گردد. ما برای زنده شدن و بازآفرینی و جایگاه دوباره‌ی بامیان عزم قاطع داریم.»

او همچنان گفت، در صورتی که پیروز انتخابات پیش‌ رو شود، در قسمت تأمین امنیت، تعدیل واحدهای اداری، استفاده از ظرفیت‌های موجود بشری، تسریع روند تقویت زیربناها و مشارکت مردم بامیان در تصمیم‌گیری و انکشاف متوازن توجه بیشتر خواهد کرد.

این در حالی است که کمتر از چهار روز دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است و روند مبارزات انتخاباتی در آخرین روزهای آن نیز به شدت ادامه دارد. تا کنون تنها زلمی رسول و شیدا محمد ابدالی، به نفع تیم دولت‌ساز کنار رفته ‌اند.