سازمان ناتو حمایت دوامدار خود را از نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کرد

صبح کابل
سازمان ناتو حمایت دوامدار خود را از نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کرد

فرماندهان ارشد نظامی ناتو، اعلام کرده‌ اند که به حمایت دوامدار و قاطع‌شان از نیروهای امنیتی افغانستان، ادامه خواهند داد.

نشست دوروزه‌ی نظامیان ارشد ناتو، روز ‌شنبه (۲۳ سنبله) در کشور اسلوانی برگزار شده بود و در آن، موارد مهم جهانی از جمله صلح و امنیت افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مارشال سراستوارت پیچ، فرمانده‌ی کمیته‌ی نظامی ناتو، در این نشست گفته است که این نهاد نظامی مأموریت پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان را در چهارچوب حمایت قاطع ادامه می‌دهد.

این فرمانده‌ی نظامی ناتو افزوده است: «متحدان و همكاران ما در ناتو به آموزش نيروهای امنيتی افغان ادامه خواهند داد. ما به تقویت بیشتر این نیروها کمک خواهیم کرد تا آن‌ها بتوانند با هراس‌افگنان جهانی مبارزه کنند و صلح و ثبات را در کشور شان تأمین کنند. امروز همه اعضای این کمیته دوباره پشتیبانی خود را از مأموریت پشتیبانی قاطع اعلام کردند.»

نظامیان ناتو هرچند وضعیت امنیتی افغانستان را نگران‌کننده می‌خوانند؛ اما به گروه‌های مخالف مسلح هشدار می‌دهند که این سازمان به هراس‌افگنان طالب اجازه‌ی قدرت گرفتن را نخواهد داد.

فرمانده‌ی کمیته‌ی نظامی ناتو همچنان گفته است: «تعهد ناتو به افغانستان محکم است، وضعیت امنیتی پرچالش باقی مانده و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به سختی برای تأمین امنیت کشور شان مشغول نبرد استند؛ اما ما در کنار آنان خواهیم بود تا اجازه ندهیم هراس‌افگنان در این کشور پناهگاه امن ایجاد کنند.»

در همین حال، آنه گرت کرامپ کارن باویر، وزیر دفاع آلمان، ابراز نگرانی می‌کند که خروج نیروهای نظامی ناتو از افغانستان، پیامدهای ناگواری برای آینده‌ی این کشور و امنیت کشورهای جهانی خواهد داشت.

او گفت: «خروج نظامیان ناتو، می‌تواند زمینه را برای حاکمیت دوباره‌ی طالبان فراهم کند؛ تشکیل چنین حکومتی در افغانستان برای مردم این کشور به ویژه برای زنان این کشور شرایط بسیار دشواری را به همراه خواهد داشت؛ این نگرانی وجود دارد که اگر از مسؤولیت‌های‌ مان در افغانستان شانه خالی کنیم، با شرایطی هولناکی در این کشور مواجه خواهیم شد که سنگ‌سار، اعدام زنان و نیز ممنوعیت حق تحصیل و ازدواج برای دختران از نشانه‌های بارز آن است.»

در حال حاضر، بیش از شانزده هزار نظامی ناتو در افغانستان وجود دارد که نقش مأموریت آموزش و مشوره‌دهی را به نیروهای امنیتی افغان بازی می‌کنند.