نظرسنجی تازه‌: میزان خوشبینی مردم افغانستان نسبت به آینده افزایش یافته است

محمد گوهری
نظرسنجی تازه‌: میزان خوشبینی مردم افغانستان نسبت به آینده افزایش یافته است

نظرسنجی تازه‌ای که از سوی بنیاد آسیا منتشر شده، نشان می‌دهد که میزان خوشبینی مردم افغانستان نسبت به آینده، به بالاترین حد در جریان هفت سال گذشته رسیده است.

این نظرسنجی، بر اساس گفت‌وگو با ۱۷۸۱۲ نفر تهدیه شده و حدود ۵۰ درصد آن را نیز بانوان تشکیل می‌دهد. ۸۰ درصد افرادی که با آن‌ها گفت‌وگو شده، باشندگان روستا اند و ۲۰ درصد دیگر هم در شهر زندگی می‌کنند.

این نظرسنجی، در جریان یک ماه (۱۱جولای تا ۷ آگست) صورت گرفته است؛ درست در زمانی که گفت‌وگوهای صلح میان ایالات متحده‌ی امریکا و طالبان پر رنگ بود.

انتخابات، صلح با طالبان، امنیت، اقتصاد، خدمات اولیه، فساد، جوانان، دسترسی به رسانه‌ها، مهاجرت، نقش زنان و مشارکت سیاسی آن‌ها و حکومت‌داری، از پرسش‌هایی بوده با گفت‌وگوکنندگان مطرح شده است.

بر اساس این نظرسنجی، میزان افرادی که باور دارند افغانستان در مسیر درستی به پیش می‌رود، ۲درصد در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۹میلادی، ۳۶.۱درصد شهروندان افغانستان به این باور اند که این کشور در مسیر درستی به پیش می‌رود؛ در حالی که در سال ۲۰۱۸میلادی، این رقم ۳۲.۸درصد بوده است.

بر اساس این نظرسنجی، ۵۵.۷ درصد افراد، بهبود امنیت را و بیش از ۴۸ درصد نیز بازسازی را دلیل خوشبینی شان نسبت به آینده دانسته اند.

همچنان، بیش از ۵۸ درصد نیز گفته اند که افغانستان در مسیر نادرستی حرکت می‌کند. ناامنی، جرایم، وضعیت اقتصادی و حکومت‌داری ضعیف، از دلایل بی‌باوری مردم عنوان شده است.

از سویی هم، بر اساس این نظرسنجی، نزدیک به ۹۰ درصد از شهروندان افغانستان، از گفت‌وگوهای صلح میان دولت و طالبان حمایت کرده اند.

در این نظرسنجی، حدود نیمی از افراد گفته‌اند که در گفت‌وگوهای صلح خود را حس می‌کنند. همچنان میزان افرادی که خواستار همکاری دولت با مخالفانی که به پروسه‌ی صلح پیوسته اند، افزایش یافته است. دست‌کم ۳۴ درصد افراد، خواستار کمک از سوی حکومت در راستای کاریابی برای افرادی که به روند صلح پیوسته اند، شده اند.

در این نظرسنجی، در مورد موضوعاتی که باید در گفت‌وگوهای صلح حفظ شود پرسیده شده و حدود ۵۵ درصد بر حفظ قانون اساسی، دست‌کم ۵۴ درصد بر ایجاد دولت مرکزی قوی، ۴۶ درصد بر حفظ آزادی بیان، ۴۷ درصد بر حفظ آزادی مطبوعات و نزدیک به ۱۸ درصد بر حضور نیروهای خارجی در افغانستان، تأکید کرده اند.

همچنان، دست‌کم ۶۶ درصد افراد، گفته اند، به رییس جمهوری که آموزش و پرورش زنان را به خطر اندازد، رأی نمی‌دهند و حدود ۶۵ درصد هم در مورد توانایی زنان برای کار در بیرون از خانه پافشاری کرده اند.

از سویی هم، ۵۸.۴درصد افراد، گفته اند که از کارکرد نیروهای پولیس راضی اند، در حالی که این میزان، در جریان سال گذشته‌ی میلادی به ۶۸.۹درصد می‌رسید.

اما رضایت شهروندان افغانستان از کارکرد نیروهای ارتش افزایش یافته است؛ طوری‌که ۵۷.۵درصد گفته‌اند که از نقش نیروهای ارتش راضی اند؛ در حالی که این میزان در سال گذشته‌ی میلادی به ۵۶.۹ درصد می‌رسید.

در این نظرسنجی، از شهروندان افغانستان پرسیده شده که چه گروه‌هایی تهدیدات امنیتی ایجاد می‌کنند. نزدیک به ۶۹ درصد طالبان را مسؤول تهدیدات امنیتی دانسته اند. ۳۷٫۶ درصد نیز گفته اند، گروه‌هایی که در جرایم جنایی مثل سرقت دست دارند، مسؤول ناامنی اند. ۱۲٫۴ درصد نیز گفته اند که گروه تروریستی داعش، در تهدیدات امنیتی نقش به سزایی داشته است.