افسران تازه فارغ‌شده‌ی افغان در هند: در بی‌سرنوشتی مطلق قرار داریم!

روح‌الله طاهری
افسران تازه فارغ‌شده‌ی افغان در هند: در بی‌سرنوشتی مطلق قرار داریم!

شماری از افسران و نظامیان تازه فارغ‌شده‌ی افغانستانی در هند، از وضعیت بد اقتصادی و زندگی در این کشور ابراز نگرانی می‌کنند.

این نظامیان که شماری از آن‌ها هشت ماه پیش و شماری هم به تازگی از مراکز آموزشی هند فارغ شدند، به صبح کابل می‌گویند که در بی‌سرنوشتی مطلق به سر می‌برند؛ زیرا دولت هند ویزای شان را تمدید نمی‌کند و از سویی دیگر به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌توانند به افغانستان برگردند.

یکی از نظامیان که نخواست نامی از او گرفته شود، می‌گوید که هفت افسری که چندی پیش فارغ شده بودند، به دلیل مشکلات اقتصادی و تمدیدنشدن ویزا، مجبور شدند که دوباره به افغانستان برگردند.

با این حال، افسران باقی‌مانده در هند امروز دوشنبه -۲۷ سرطان-، در مقابل وزارت خارجه هند دست به تظاهرات زدند؛ اما پلیس هند مانع برگزاری تظاهرات شده و همه‌ی این افسران را برای مدتی به بازداشت‌گاه برده‌اند.

معترضان، می‌گویند که دولت هند در جریان دوره‌های آموزشی وعده‌های چون؛ برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت برای ارتقای ظرفیت و حمایت مالی را داده بودند؛ اما تا هنوز هیچ کدام شان عملی نشده است.

در اعلامیه‌ای که از سوی این افسران به صبح کابل، فرستاده شده نیز، آمده است: «برخی از افسران ما ۸ ماه پیش از دوره‌های مختلف فارغ‌التحصیل شده بودند که در این مدت با اندک پولی که داشتند به طرز ناخوشایندی و بدون کوچک‌ترین همکاری از سوی دولت هند شب و روز را سپری می‌کنند.»

به گفته‌ی آن‌ها، در شرایط فعلی که طالبان در افغانستان حاکم است و وضعیت اقتصادی- سیاسی و اجتماعی مناسب نیست، نمی‌توانند دوباره به این کشور برگردند.

این افسران، تأکید می‌کنند که در حال حاضر، هیچ شانسی برای بازگشت به افغانستان وجود ندارد؛ زیرا هیچ تضمینی برای زندگی و شغل آن‌ها وجود ندارد.

آن‌ها از دولت هند می‌خواهند که حداقل تا یک سال دیگر، دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت را برای شان برگزار کند تا این گونه وضعیت سیاسی در افغانستان مشخص شود.

هم‌چنان این معترضان با مشکل ویزا و اقامت در هند مواجه استند و از جانبی هیچ حامی مالی برای ادامه‌ی ماندن در هند نیز، ندارند.

افسران تازه فارغ‌شده‌ی افغان در هندوستان، از جامعه‌ی جهانی نیز خواستار انتقال آن‌ها به کشور دوم شده‌اند.