محب: گروه طالبان روی شمال و شمال-شرق افغانستان تمرکز کرده است

صبح کابل
محب: گروه طالبان روی شمال و شمال-شرق افغانستان تمرکز کرده است

حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی، تأکید می‌کند، گروه طالبان تلاش دارد که سال آینده، دامنه‌ی جنگ به ولایت‌های شمالی و شمال – شرقی کشیده شود.

آقای محب که روز سه‌شنبه (۸ دلو) به منظور بررسی وضعیت امنیتی ولایت جوزجان به شهر شبرغان رفته بود، با عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری، دیدار کرد و به خبرنگاران گفت: «بر اساس اطلاعات امنیتی، دشمن برای سال آینده، روی شمال و شمال – شرق تمرکز خواهد کرد.»

او افزود که هراس‌افگنان طالب در جریان جنگ، از غیرنظامیان، به ویژه کودکان و بانوان، به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند و این قابل قبول نیست.

آقای محب، گفت: «من برای صحبت با مردم و بررسی وضعیت امنیتی به جوزجان آمده ام. وضعیت امنیتی در شمال کشور تغییر کرده، اما کافی نیست؛ زیرا طالبان تمام تمرکز خود را روی شمال و شمال شرق معطوف کرده است. طالبان نباید از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده کنند، تلفات غیرنظامیان قابل قبول نیست.»

از سویی هم، عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری نیز تأکید کرد که گروه طالبان، برای جنگ بهاری آمادگی می‌گیرد و نیروهای امنیتی نیز آمادگی کاملی برای مبارزه با آن‌ها دارند.

او گفت که نیروهای امنیتی باید عملیاتی را راه‌اندازی کرده و مناطق ناامن را از وجود طالبان پاک‌سازی کنند.

این در حالی است که امسال نیز، ولایت‌های شمالی افغانستان، دست‌خوش ناامنی‌های فراوانی بوده است. از آغاز سال جاری تا کنون، بارها شماری از مناطق در شمال افغانستان، به دست طالبان سقوط کرده است.