«روستای یک گرده»؛ خانواده‌هایی که برای زنده‌ماندن فرزندان شان اعضای بدن خود را فروختند

صبح کابل
«روستای یک گرده»؛ خانواده‌هایی که برای زنده‌ماندن فرزندان شان اعضای بدن خود را فروختند

فقر و بیکاری ناشی از سقوط افغانستان به دست طالبان با گذشت هر روز در حال افزایش است؛ تا جایی که خانواده‌ها مجبور اند برای زنده‌ماندن کودکان شان، اعضای بدن خود را بفروشند.

خبرگزاری فرانسه اخیرا گزارشی را از یک روستای دورافتاده‌ی ولایت هرات نشر کرده که به روستای «یک گرده» شهرت پیدا کرده است. در این روستا، اکثر خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی شان، گرده‌های خود را فروخته اند.

افراد این روستا پس از به دست‌آوردن معلومات در مورد خریدوفروش گرده، حاضر شدند در بدل پولی که مشتریان گرده می‌پردازند، گرده‌های خود را بفروشند.

نورالدین یکی از باشندگان این روستا است. او به خبرگزاری فرانسه، گفته است که هیچ چاره‌ای جز فروش گرده‌اش نداشته است. او، می‌گوید که برای زنده‌ماندن زن و فرزندانش، مجبور شده که خود را قربانی کند.

نورالدین که بیکار و بدهکار است؛ می‌گوید که اکنون از کاری که انجام داده پیشمان است؛ زیرا در نبود یک گرده، او همه‌روزه درد می‌کشد و دیگر نمی‌تواند مانند گذشته کار و فعالیت داشته باشد. در حال حاضر مسؤولیت تأمین نیازهای خانه به دوش یک پسر ۱۲ ساله‌اش افتاده است.

او یکی از ده‌ها خانواده‌ای است که پس از سقوط دولت به دست طالبان، مجبور به فروش گرده خود شده است.

این در حالی است که پیش از این نیز، چندین بار از فروش گرده در ولایت هرات، گزارش‌هایی تهیه شده است. با به‌قدرت رسیدن طالبان، جامعه‌ی جهانی و نهادهای حامی، کمک‌های خود را به افغانستان را قطع کردند. بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر، بیش از ۹۵ درصد مردم غذای مناسب برای خوردن ندارند.