سومین گروه از زندانیان طالب آزاد شدند

صبح کابل
سومین گروه از زندانیان طالب آزاد شدند

شورای امنیت ملی، گفته است که بر اساس فرمان ریاست‌جمهوری، سومین گروه زندانیان طالب نیز از زندان‌های افغانستان آزاد شده‌اند.
این شورا، روز یک‌شنبه (۲۴ حمل)، اعلام کرده است که سومین گروه از زندانیان طالب، بر اساس فرمان ریاست‌جمهوری، با درنظرداشت وضعیت صحی، سن و مدت مجازات باقی مانده، به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای صلح و مهار ویروس کرونا، آزاد شده‌اند.
این در حالی است که پیش از این نیز، ۲۰۰ زندانی طالب در دو مرحله از زندان‌های افغانستان آزاد شده بودند.
قرار بود چند روز پیش، روند تبادله‌ی زندانیان میان حکومت افغانستان و گروه طالبان، آغاز شود. در این مرحله، گفته می‌شد که پنج هزار زندانی طالب در مقابل یک هزار زندانی دولت افغانستان، آزاد خواهند شد؛ اما این روند بنا بر دلایلی به تعویق افتاد.
چند روز پیش، هیأت سه نفری گروه طالبان، برای نظارت از آزادی زندانیان خود و پیش‌برد بحث‌های تخنیکی با نمایندگان دولت افغانستان، وارد کابل شده بود که مذاکرات دو طرف بی‌نتیجه پایان یافت و هیأت طالبان، کابل را ترک کرد.
گروه طالبان تأکید کرده است که باید ۱۵ تن از فرماندهان ارشد این گروه نیز آزاد شوند؛ خواستی که از سوی دولت افغانستان رد شده است.
گروه طالبان، گفته است که آزادی زندانیان این گروه از سوی دولت افغانستان، مطابق توافق‌نامه‌ی صلح با امریکا صورت نگرفته است.