رییس پیشین شرکت برشنا نیز به افغانستان برگشت

صبح کابل
رییس پیشین شرکت برشنا نیز به افغانستان برگشت

تلویزیون ملی که اکنون از سوی طالبان اداره می‌شود، گفته است که امان‌الله غالب، رییس‌ پیشین شرکت برشنا به افغانستان برگشته است.
این تلویزیون، به نقل احمدالله وثیق، سخن‌گوی کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان، نوشته است که امان‌الله غالب در نتیجه‌ی تلاش‌های این کمیسیون برگشته است.
وثیق، افزوده که روند برگشت کارمندان حکومت پیشین و سیاسیون هم‌چنان ادامه دارد و در آینده نزدیک، شمار زیادی از افراد به افغانستان برخواهند گشت.
این در حالی است که جنرال دولت وزیری، سخن‌گوی پیشین وزارت دفاع و از چهره‌های به شدت مخالف طالبان نیز، دو روز پیش به افغانستان برگشت.
پیش‌تر هم حسن مبارک عزیزی، معین پیشین وزارت ترانسپورت که یک هفته پس از سقوط جمهوریت به ترکیه رفته بود، به دعوت کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان به کشور برگشته بود.
با این حال امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری پیشین به پیوستن شخصیت‌های حکومت قبلی به طالبان واکنش نشان داده و گفته است، کسانی به دعوت کمیسیون طالبان لبیک می‌گویند که وقار و عزت نداشتند.