سازمان جهانی صحت، ۵۰۰ پایه دستگاه تولید آکسیجن به افغانستان کمک کرد

صبح کابل
سازمان جهانی صحت، ۵۰۰ پایه دستگاه تولید آکسیجن به افغانستان کمک کرد

وزارت صحت، اعلام کرده که سازمان جهانی صحت، ۵۰۰ پایه دستگاه تولید آکسیجن را به دولت افغانستان کمک کرده است.

در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه -۴ اسد-، از سوی وزارت صحت نشر شده، آمده است که این دستگاه‌ها در نشستی به وژمه سالمی، معین اداری مالی و اداری این وزارت، تحویل داده شده است.

در اعلامیه آمده است که لیودا پنگ، مسؤول عمومی سازمان جهانی صحت در افغانستان، در این نشست، گفته است که این سازمان امیدوار است تا از این دستگاه‌ها، برای مبارزه با موج سوم کرونا در افغانستان استفاده شود.

وژمه سالمی، معین مالی و اداری وزارت صحت، از کمک و هم‌کاری سازمان جهانی صحت قدردانی کرده و گفته است که این دستگاه‌ها به مراکز صحی‌ای که به آن‌ها نیاز دارد، به گونه‌ی عادلانه توزیع خواهد شد.

دستگاه‌های تولید آکسیجن کمک‌شده از سوی سازمان جهانی صحت، ظرفیت تولید ۸ لیتر آکسیجن را در یک دقیقه دارد.