محمدعلم ایزدیار: فهیم دشتی و جنرال ودود از سوی افراد طالبان تیرباران شدند

صبح کابل
محمدعلم ایزدیار: فهیم دشتی و جنرال ودود از سوی افراد طالبان تیرباران شدند

محمدعلم ایزدیار، معاون پیشین مجلس سنا، می‌گوید که فهیم دشتی، سخن‌گوی جبهه‌ی مقاومت ملی و جنرال ودود زره، مسؤول مالی و اداری این جبهه از سوی افراد طالبان تیرباران شده‌اند.

در نوار صوتی‌‌ای که روز یک‌شنبه -۱۲ جدی-، در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، آقای ایزدیار به وضاحت می‌گوید که افراد طالبان موتر حامل فهیم دشتی و جنرال ودود را متوقف کرده و سپس آن‌ها را به رگ‌بار بسته‌اند.

او  در این نوار، می‌گوید که موتر حامل آقای دشتی در مسیر میان دشتک-تاواخ از سوی طالبان متوقف شده است. «دقیق یک‌ونیم ساعت پیش‌تر از خانه ما در بازارک پنجشیر حرکت کردند. گفتند که می‌رویم و خط را می‌بینیم. در آن زمان جنگ در ولسوالی انابه ادامه داشت. بین دشتک و تاواخ رستورانت‌های تازه آباد‌شده است. در همین مسیر با عدوات نظامی طالبان روبه‌رو می‌شوند.»

به گفته‌ی ایزدیار، در این رویدا، افزون بر آقای دشتی و جنرال ودود، دو محافظ آن‌ها نیز از سوی افراد طالبان تیرباران شده است. او افزود که جسد هرچهار آن‌ها برای چندین روز در کنار جاده باقی مانده بود.

این در حالی است که پیش از این گفته می‌شد که آقای دشتی در نتیجه‌ی درگیری با طالبان جان باخته است.