غنی به باجوه: دو کشور همسایه راهی به جز احترام متقابل ندارند

صبح کابل
غنی به باجوه: دو کشور همسایه راهی به جز احترام متقابل ندارند

رییس‌جمهور غنی، گفته است که افغانستان و پاکستان، راهی به جز از احترام متقال و حسن هم‌جواری ندارند.

آقای غنی، این موضوع را روز دوشنبه (۲۰ ثور)، در دیدار با جنرال قمر جاوید باجوه، رییس ستاد ارتش پاکستان و جنرال سرنیک کارتر، رییس ستاد ارتش بریتانیا مطرح کرده است.

ارگ ریاست‌جمهوری، گفته است که در این دیدار، در باره‌ی روند صلح، روابط افغانستان و پاکستان، نقش پاکستان در روند صلح و پایان خشونت‌ها در افغانستان، صحبت شده است.

آقای غنی، در این دیدار گفته است که نقش کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، در برقراری صلح و تأثیرگذاری این کشور بالای طالبان، بسیار مهم است. رییس‌جمهور، تأکید کرده است که دو کشور همسایه، راهی به جز از احترام متقابل، حسن هم‌جواری و هم‌کاری اقتصادی ندارند.

آقای غنی، گفته است که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و تأکید طالبان بر راه حل نظامی، برای مردم افغانستان، غیرقابل پذیرش است. رییس‌جمهور گفته است که مردم افغانستان خواهان صلح عادلانه و پایدار از طریق بحث و گفت‌وگو اند.

رییس‌جمهور غنی، ثبات هر دو کشور را با هم‌دیگر مرتبط دانسته و خواستار نقش مؤثر و صادقانه‌ی پاکستان در راستای تأمین صلح عادلانه و پایدار در افغانستان شده است.

از سویی هم، رییس ستاد ارتش پاکستان، با عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی نیز دیدار کرده است.

در این دیدار، آقای باجوه، گفته که کشورش معتقد است؛ جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد. به گفته‌ی او، تنها راه حل، دست‌یافتن به یک توافق سیاسی از طریق گفت‌وگو است. باجوه بر تفاهم روی تشکیل یک حکومت همه‌شمول و برگزاری انتخابات تأکید کرده است.

عبدالله عبدالله، در این دیدار گفته است که طالبان از فرصت پیش‌آمده برای گفت‌وگو و صلح استفاده‌ی درست نکرده اند.  به گفته‌ی آقای عبدالله، اگر طالبان خواهان تحمیل راه‌حل نظامی باشند، این رویکرد سبب تدوام جنگ و مخالفت مردم در برابر آنان خواهد شد.