کابینه‌ی پاکستان به هند اجازه‌ی انتقال کمک‌های بشری به افغانستان را داد

صبح کابل
کابینه‌ی پاکستان به هند اجازه‌ی انتقال کمک‌های بشری به افغانستان را داد

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، کابینه‌ی پاکستان به هند اجازه داده از قلم‌رو زمینی این کشور، گندم کمکی دهلی جدید به افغانستان منتقل شود.

دهلی نو به تازگی اعلام کرده که ۵۰۰ هزار تن گندم را به افغانستان کمک می‌کند. حالا دفتر مطبوعاتی عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان نیز با نشر اعلامیه‌ای، گفته است که اسلام‌آباد مقدار مشابه‌ی گندم را به افغانستان کمک خواهد کرد.

کابینه‌ی پاکستان اجازه‌ی انتقال ۵۰۰ هزار تن گندم هند به افغانستان را روز گذشته –سه‌شنبه، ۲ قوس-، تصویب کرده است.

در خبرنامه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی نخست‌‌وزیر پاکستان به نشر رسیده، آمده است که اسلام‌آباد کمک‌های بشری به ارزش ۲۸٫۶۵ میلیون دالر را به کابل می‌فرستد که این کمک‌ها شامل ۵۰۰ تن گندم، کمک‌های عاجل صحی، آب و سایر نیازمند‌ی‌های اولیه می‌شود.

افزون بر این دفتر نخست‌وزیر پاکستان، گفته که این کشور زمینه‌ی برگشت بیماران افغان که برای تداوی به هند رفته بودند را نیز فراهم می‌کند.

در همین حال، فواد چودری، وزیر اطلاعات پاکستان، تأکید کرده است که کمک‌های بشردوستانه به هر شیوه ممکن باید برای شهروندان افغانستان فراهم شود.

با این حال دهلی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.