مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل آمد

صبح کابل
مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل آمد

موئید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان صبح روز شنبه -۹ دلو-، در رأس یک هیئت دولتی به کابل آمده است.

منصور احمدخان، سفیر پاکستان در افغانستان، می‌گوید که قرار هیئت پاکستانی چندین نشست با مقام‌های طالبان در مورد کمک‌های بشردوستانه و هم‌کاری‌های اقتصادی داشته باشد.

هم‌چنان او، گفته است که موئید یوسف دیدار سازنده‌ای با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان داشته است.

این در حالی است که قرار بود آقای یوسف در ۲۸ جدی سال روان خورشیدی به کابل بیاید؛ اما در آن زمان سفر او به دلیل نامعلومی به تأخیر افتاد.