مشاور امنیت ملی پاکستان: صلح و ثبات بدون روابط عمیق اقتصادی به میان نمی‌آید

صبح کابل
مشاور امنیت ملی پاکستان: صلح و ثبات بدون روابط عمیق اقتصادی به میان نمی‌آید

موئید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، می‌گوید که کشورش در کنار مردم افغانستان قرار دارد و به حمایت‌های خود از این کشور ادامه می‌دهد.

آقای یوسف روز شنبه -۹ دلو-، در دیدار با عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر طالبان، گفته است که صلح و ثبات بدون تعمیق روابط اقتصادی به میان نمی‌آید. به گفته‌ی او، برای پاکستان گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی مهم است.

مشاور امنیت ملی پاکستان، هم‌چنان گفته است که پاکستان بر تطبیق پروژه‌های بزرگ منطقوی به گونه‌ی کامل متعهد است و باید هیئت‌های سکتور خصوصی دو کشور ایجاد و در راستای

گسترش مناسبات در عرصه‌های صحت، معارف، تجارت، معادن و تکنالوژی معلوماتی بحث و تبادل نظر کنند.

از سویی‌هم، عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر طالبان نیز در این دیدار، گفته است که حکومت این گروه خواستار روابط نیک با همه‌ی کشورهای منطقه به شمول پاکستان است.

حنفی، تأکید کرده که پالسی گروه طالبان این است که به هیچ کسی اجازه ندهد که از خاک افغانستان بر ضد همسایه‌ها و سایر کشورها استفاده کند.

او ضمن این که بر تطبیق پروژه‌های بزرگ منطقوی به ویژه تاپی، تاپ، کاسا یک‌هزار و خطوط آهن تأکید کرده، از تاجران و سرمایه‌گذاران پاکستانی نیز دعوت کرده که در بخش‌های انرژی، معادن و زراعت در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.