کشته‌شدن فرمانده نورآغا پیشغور؛ کارمندان صلیب سرخ جسد او را در کوه دفن کردند

عصمت امین
کشته‌شدن فرمانده نورآغا پیشغور؛ کارمندان صلیب سرخ جسد او را در کوه دفن کردند

منابع محلی در پنجشیر، می‌گویند که طالبان به نزدیکان فرمانده نورآغا پیشغور، اجازه ندادند که آن‌ها جسد او را به روستای شان برده و دفن کنند.

یک منبع روز یک‌شنبه -۲۹ جوزا-، به روزنامه‌ی صبح کابل گفت، پس از آن که طالبان اجازه‌ی دفن جسد فرمانده نورآغا را ندادند، کارمندان صلیب سرخ وارد عمل شده و جسد او را در یکی از کوه‌ها؛ جایی که او کشته بود، دفن کرده‌اند.

فرمانده نورآغا پیشغور، از فرماندهان کلیدی جبهه‌ی مقاومت ملی بود که روز شنبه -۲۱ جوزا-، با دو تن دیگر از نیروهای مقاومت ملی، پس از زخمی‌شدن و خونریزی زیاد جان باخته‌اند.

به گفته‌ی منبع، این فرمانده جبهه‌ی مقاومت ملی در جریان یک محاصره طالبان، زخمی شد و به دلیل ضایع‌کردن خون، حتا پس از شکسته‌شدن محاصره نتوانست خود را به جای امنی انتقال دهند و سرانجام طالبان او را تیرباران کرده‌اند.

این نخستین باری نیست که طالبان به باشندگان ولایت پنجشیر اجازه‌ی دفن اجساد شان را نمی‌دهند، پیش از این نیز، طالبان به خانواده‌های نیروهای مقاومت ملی که در جنگ با این گروه کشته شدند، اجازه دفن اجساد را نداده‌اند.

تنها در برخی موارد کمیته‌ی صلیب سرخ اجازه پیدا می‌کند که اجساد کشته‌شده‌ها را دفن کنند.