طالبان کمک‌های بشردوستانه به باشندگان پنجشیر را به نیروهای شان توزیع می‌کنند

عصمت امین
طالبان کمک‌های بشردوستانه به باشندگان پنجشیر را به نیروهای شان توزیع می‌کنند

منابع محلی در ولایت پنجشیر، می‌گویند که طالبان کمک‌های بشردوستانه به باشندگان این ولایت را به نیروهای شان توزیع می‌کنند.

یک منبع به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که قرار بود که روز چهارشنبه -۸ سرطان-، به ۶۰۰ خانواده نیازمند در ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر کمک توزیع شود؛ اما این کمک‌‌ها به یک تعداد اندک صورت گرفته و بخش بزرگی آن به نیروهای طالبان و خانواده‌های شان توزیع شده است.

به گفته‌ی منبع، روند توزیع کمک‌ها امروز پنج‌شنبه -۹ سرطان-، در ولسوالی بازارک ولایت پنجشیر نیز، چنین شده و تنها بخش اندکی از آن به باشندگان پنجشیر توزیع شده است.

منبع افزود که قرار است در روزهای آینده، کمک‌ها به بخش‌های دیگر از پنجشیر نیز، توزیع شود؛ اما کمک‌ها به نیازمندان اصلی توزیع نمی‌شود.

گفته می‌شود که کمک‌ها شامل آرد، روغن، برنج و دال‌نخود می‌شود که از سوی نهادهای کمک‌کننده برای باشندگان ولایت پنجشیر فراهم شده بود؛ اما طالبان آن را حیف‌ومیل می‌کنند.

این در حالی است که دو روز پیش نیز، گزارش‌هایی نشر شد که طالبان سهم کمک‌های مردم بامیان را به افراد خودشان توزیع کرده‌اند.

به نقل از منابع، بیش از ۱۰۰ تن از افراد طالبان که باشند‌گان اصلی میدان‌وردک استند و در ولایت بامیان در صف طالبان فعالیت دارند، چندین موتر مواد غذایی و غیرغذایی سهم مردم بامیان را به میدان‌وردک انتقال داده‌اند.

گفته می‌شود که رییس اداره‌ی مهاجران طالبان در ولایت بامیان باشنده اصلی میدان‌وردک است و در لیست خانواده‌های نیازمند تغییرات آورده و به‌جای خانواده‌های مستحق، افراد خودش را جابه‌جا کرده است.