فیفا: عملکرد پارلمان برآیند قابل قبولی نداشته است

صبح کابل
فیفا: عملکرد پارلمان برآیند قابل قبولی نداشته است

مؤسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه (فیفا) با نشر گزارش هفته‌وار خود، تأکید کرده است که عملکرد پارلمان برآیند قابل قبولی نداشته است.

فیفا، روز پنج‌شنبه (۷ قوس) نتیجه‌ی بررسی‌های خود، در مورد کارکردهای یک هفته‌ی اخیر شورای ملی را طی گزارشی منتشر کرده و گفته است که هر دو مجلس شورای ملی، در نشست‌های عمومی، روی موضوعاتی چون امنیت، صلح، انتخابات، فساد اداری و نقض حقوق بشر بحث کرده اند.

فیفا گفته است که نمایندگان مجلس، در تطبیق کردن تصمیم‌های گرفته شده در نشست‌های عمومی، هیچ میکانیزم پیگیری ندارند و هنوز در هیچ نشستی نشده که بحث تطبیق قوانین و نتیجه‌ی تصمیم‌های گرفته شده را بررسی کنند.

این نهاد، افزوده است که نمایندگان مجلس فقط خواسته‌ها و نگرانی‌های خود را بیان می‌کنند، اما هنوز معلوم نیست که این تصمیم‌ها چند درصد از سوی حکومت جدی گرفته می‌شود.

در گزارش این نهاد آمده است: «شیوع فساد و بی‌کفایتی حکومت همیشه بلندتر از صدای نمایندگان مجلس بوده است؛ اما مردم هنوز شاهد اقدام عملی پارلمان در راستای مبارزه با فساد نبوده اند.»

فیفا، گفته است که عملکرد پارلمان برآیند قابل قبولی نداشته است؛ زیرا آن چه پارلمان به عنوان برون‌دادها به جامعه ارائه کرده، همان قوانین وضع شده و تصمیم‌های گرفته شده‌ای بوده که در عمل، هنوز نتیجه و اثری بر زندگی مردم نداشته است.

این نهاد گفته است که مردم از فساد، عدم ارائه‌ی خدمات با کیفیت از سوی دولت، ناامنی و انواع مشکلات دیگر رنج می‌برند و قوانین وضع شده از سوی پارلمان، اندکی از آن نکاسته است.

فیفا تأکید کرده است، تا زمانی که پارلمان برای تطبیق عادلانه و فراگیر شدن قوانین و خط مشی‌های عمومی بر حکومت فشار وارد نکند و با نظارت مؤثر فساد را در ادارات دولتی کاهش ندهد، در عمل مردم از وجود پارلمان هیچ سودی نمی‌برند.