فرمان ریاست‌جمهوری در مورد تشکیل اداره‌ی ملی امتحانات از سوی پارلمان تصویب شد

صبح کابل
فرمان ریاست‌جمهوری در مورد تشکیل اداره‌ی ملی امتحانات از سوی پارلمان تصویب شد

کمیسیون مختلط مجلس‌های نمایندگان و سنای پارلمان، فرمان رییس‌جمهور غنی را در مورد تشکیل اداره‌ی ملی امتحانات به عنوان یک اداره مستقل، تصویب کرده است.

این فرمان، روز چهارشنبه (۳ جدی)، تصویب شده است. با تصویب این فرمان، اداره‌ی ملی امتحانات از چارچوب وزارت تحصیلات عالی خارج و به عنوان یک اداره‌ی مستقل فعالیت خواهد کرد.

فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی در مورد ایجاد اداره‌ی ملی امتحانات، در بیست‌وسوم سرطان سال جاری از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود؛ اما از سوی مجلس سنا تایید شد.