سرور دانش: شورای ملی در دو دوره‌ی اخیر ابتکار زیادی نداشته است

صبح کابل
سرور دانش: شورای ملی در دو دوره‌ی اخیر ابتکار زیادی نداشته است

معاون دوم ریاست جمهوری، می‌گوید که شورای ملی در جریان دو دوره‌ی تقنینی اخیر، ابتکار زیادی در راستای طرح ماده‌های قانونی نداشته است.

سرور دانش، روز سه‌شنبه (۸ اسد)، در مراسم افتتاح تعمیر جدید وزارت عدلیه، گفت: «شورای ملی با آن که نقش اصلی را به عهده دارد؛ اما در طول دو دوره‌ی تقنینی اخیر، نتوانسته ابتکار زیادی به خرج دهد و معمولاً طرح‌های حکومت را با کمترین تعدیل تصویب کرده است.»

او افزود که شورای ملی در جریان این مدت، به ‌ندرت از طرف خود اقدام به طرح چند ماده‌ی کوتاه قانونی کرده است.

آقای دانش، در بخش دیگری از سخنان خود، با ستایش از روند قانون‌گذاری در افغانستان، گفت که از نگاه شکلی و محتوایی و میزان تأثیرگذاری و بروز بودن، هنوز هم در عرصه‌ی قانون‌گذاری کاستی‌هایی وجود دارد که با اقدامات و تلاش‌های بیشتر، قابل حل است.

او همچنان تصریح کرد که سیستم عدلی و قضایی، از نگاه ساختار دارای مشکلات است و کمتر پیوند ارگانیکی میان ادارات عدلی و قضایی کشور وجود دارد.

معاون دوم ریاست جمهوری، ادامه داد که با مطالعه‌ی دقیق و بازبینی مجدد می‌توان قوانین کشور را با نورم امروزی جهان هماهنگ کرد.

آقای دانش، عدم تطبیق به موقع فیصله‌های قطعی و نهایی دادگاه‌ها، پایین ‌بودن ظرفیت علمی و مسلکی و کمبود امکانات را از جمله چالش‌های جدی در نهادهای عدلی و قضایی خواند.

او، آموزش حقوقی را یک نیاز اساسی دیگر در راستای تحقق عدالت عنوان کرد و افزود: «شرح و تفسیر قوانین، وظیفه‌ی اصلی اساتید دانشگاه‌ها است؛ نه وظیفه‌ی قاضی و یا دادستان.»