عبدالله عبدالله: برای صلحی کار می‌کنیم که مردم خود را برنده‌ی آن احساس کند

صبح کابل
عبدالله عبدالله: برای صلحی کار می‌کنیم که مردم خود را برنده‌ی آن احساس کند

عبدالله عبدالله، رییس‌ شورای عالی مصالحه‌ی ملی، تاکید می‌کند که صلح به معنای برگشت به گذشته‌ی تلخ نیست؛ اما برای رسیدن به صلح، قربانی نیاز است.

آقای عبدالله که روز (شنبه، ۱۵ قوس)، در نخستین نشست کمیته‌ی رهبری این شورا صحبت می‌کرد، گفت که مالکیت روند صلح از مردم افغانستان است و برای پیش‌برد این روند نیز، از مردم مشوره گرفته خواهد شد.

او گفت: «اگر با روحیه‌ی هم‌دیگرپذیری به پیش برویم، مالکیت پروسه‌ی صلح از مردم افغانستان است. از مردم مشوره گرفته خواهد شد. اراده‌ی سیاسی برای ختم جنگ به وجود آمده. صلح به معنای برگشت به گذشته نیست. برای صلحی کار می‌کنیم که همه مردم افغانستان خود را برنده‌‌ی آن احساس کند.»

رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی در این نشست، تاکید کرد که ادامه‌ی خشونت‌ها، مانع اصلی صلح است و سبب ناامیدی مردم افغانستان  شده است.

به گفته‌ی آقای عبدالله، آتش‌بس جامع و سرتاسری، خواست مردم افغانستان است و در صورتی که طالبان نیت و اراده‌ی صلح دارند، این خواست مردم را بپذیرند.

به صلح نباید نگاه منفعت‌طلبانه وجود داشته باشد

رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، در بخش دیگری از حرف‌های خود از حکومت و رهبران جهادی خواست که به صلح نباید نگاه منفعت‌طلبانه داشته باشند.

آقای عبدالله، بر اتحاد و اجماع میان احزاب و گروه‌های سیاسی تاکید کرد و آغاز کار کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه ملی را برای تقویت این اجماع ملی موثر خواند.

او گفت: «رفتن به طرف صلح در این مرحله‌ی حساس تاریخی کشور ما، به اجماع و وحدت نیاز دارد. با عمل‌کرد و ذهنیت همه‌شمول، وحدت را تامین کنیم. مردم افغانستان اراده‌ و نیت خود را در قسمت صلح ثابت کرد. در این شورا، کوشش می‌‎کنیم که مشخص شود چه قدم‌های دیگری را هم برداریم؛ قدم‌هایی در جهت اعتماد‌سازی. ما باید به توافق برسیم که نقشه‌ی راه برای رسیدن به صلح چیست است. تا چه حد ما حاضر به قربانی استیم.»

حمایت قوی از هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت در قطر، از دیگر حرف‌های آقای عبدالله بود. رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، تاکید کرد که این هیئت ثابت کرد که تعهد به تامین صلح و تعهد به مردم و منافع ملی افغانستان دارد و ممثل اراده‌ی قاطع مردم برای تامین صلح است.ش