طالبان ۲۷ عضو کاروان صلح خواهان هلمندی را با خود بردند

صبح کابل
طالبان ۲۷ عضو کاروان صلح خواهان هلمندی را با خود بردند

اعضای کاراون صلح خواهان هلمندی، می‌گویند که طالبان، پس از چاشت روز سه‌شنبه (۳ جدی) ۲۷ عضو این کاروان را، از شاهراه هرات – فراه، با خود بردند.

اقبال خیبر، عضو کاروان صلح خواهان هلمندی، به روزنامه‌ی صلح کابل می‌گوید که طالبان این افراد را از ساحه‌ی بالابلوک ولایت فراه، گرفته و با خود برده اند.

او می‌افزاید که یک از اعضای این کاروان، پیش از این که از سوی طالبان ربوده شوند، در تماس تلفونی از حضور طالبان در عقب موترشان آگاهی داد.

کاروان صلح خواهان هلمندی، حدود دو سال پیش، به ابتکار اقبال خیبر، دانشجوی ۲۷ ساله‌ی رشته‌ی پزشکی، ایجاد شد. اعضای این کاروان، می‌گویند که به خاطر ترویج و حمایت از صلح، به سراسر افغانستان می‌روند. یکی از خواست‌های اصلی اعضای این کاروان، اعلام آتش‌بس از سوی گروه طالبان است.