ایجاد کمیته‌ی صلح در مجلس نمایندگان جنجالی شد

صبح کابل
ایجاد کمیته‌ی صلح در مجلس نمایندگان جنجالی شد

شماری از اعضای مجلس نمایندگان، کمیته‌ای را که از سوی این مجلس به منظور دخالت مستقیم در روند صلح افغانستان ایجاد شده، خلاف اصول و فرمایشی می‌خوانند؛ اما شماری دیگر از آن پشتیبانی می‌کنند.

در نشست عمومی روز دوشنبه (۱۳ دلو) روی کمیته‌ای که اخیرا از سوی مجلس نمایندگان به منظور دخالت مستقیم در گفت‌وگوهای صلح ایجاد شده، بحث شد و شماری از اعضای مجلس، با آن مخالفت کردند.

برخی از نمایندگان، خواهان لغو این کمیته شدند و شماری هم از آن استقبال کردند و خواستار ایجاد تغییرات در ترکیب آن شدند و پیشنهاد حضور یک نماینده از هر ولایت در این کمیته را مطرح کردند.

نمایندگانی که موافق با ایجاد این کمیته‌اند، می‌گویند که برای لغو این کمیته، باید یک سوم مجلس پیشنهاد کتبی ارایه کنند و دو سوم مجلس برای لغو آن رای بدهند؛ اما نمایندگانی که خواهان لغو این کمیته‌اند، می‌گویند که در نشست تصویب ایجاد کمیته‌ی صلح، نصاب مجلس تکمیل نبود و رای‌گیری باطل است.

از سویی هم، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، گفت که اگر مشکل نمایندگان بر سر ترکیب کمیته‌ی صلح است، با پیشنهاد نمایندگان، در ترکیب کمیته افزوده خواهد شد در غیر آن، لغو این کمیته به دو سوم آرای مجلس نیاز دارد.

آقای رحمانی، به نمایندگان معترض فرصت داد و گفت که نمایندگان هر ولایت با یک‌دیگر نشستی برگزار کنند و افراد مورد نظر شان را برای تغییرات در ترکیب کمیته معرفی کنند.

گفتنی است که مجلس نمایندگان، هفته‌ی گذشته، کمیته‌ی ۲۱ نفری‌ای را برای بررسی روند صلح و آماده‌سازی طرح مناسب برای حل جنگ در افغانستان ایجاد کرد. این کمیته، روز یک‌شنبه (۱۲ دلو)، به کار آغاز کرد.

رییس‌ مجلس نمایندگان، در نشستی که برای آغاز کار این کمیته برگزار شده بود، گفت که در گفت‌وگوهای صلح، هر دو طرف برای رسیدن به قدرت می‌کوشند و هدف ایجاد این کمیته نیز این است که دو طرف را به رسیدن به یک صلح واقعی تشویق کند.

آقای رحمانی، همچنان گفت که پیش‌نویس یک طرح حکومت موقت را به دست آورده و از آن استقبال می‌کند، اما این طرح باید جامع‌تر شود.

او افزود: «طرحی را که گفته می‌شود گویا امریکا و طالبان برای آوردن حکومت موقت و یا صلح پیشنهاد کرده‌اند، به دست ما رسیده است. از این که بقای نظام کنونی و شورای ملی در آن آمده است، ما از این طرح استقبال می‌کنیم، اما در این طرح مشکلات زیادی دیده می‌شود که روی آن باید گفت‌وگو صورت بگیرد.»

استقبال آقای رحمانی از طرح ایجاد حکومت موقت، در نشست روز دوشنبه (۱۳ دلو)، با واکنش تند شماری از نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. برخی از نمایندگان، گفتند که آقای رحمانی در نشست آغاز به کار کمیته‌ی صلح مجلس، از موقف ریاست مجلس سوءاستفاده کرده و باید در این زمینه وضاحت دهد. به باور نمایندگان، سخنان آقای رحمانی، خلاف منافع ملی بوده است.