اتحادیه‌ی اروپا خواستار برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان شد

صبح کابل
اتحادیه‌ی اروپا خواستار برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان شد

مسؤول روابط خارجی اتحادیه‌ی اروپا، در تماس تلفونی با رییس جمهور غنی، تاکید کرده است که انتخابات افغانستان باید به‌گونه‌ی شفاف و عادلانه برگزار شود.

ارگ ریاست جمهوری، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که محمد اشرف غنی و فدریکا موگرینی، مسؤول روابط خارجی و نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا، در یک تماس تلفنی، در باره‌ی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پروسه‌ی صلح و حمایت اتحادیه اروپا از افغانستان گفت‌وگو کرده اند.

بانو موگرینی، در این تماس تلفونی، به حمایت از مردم افغانستان و اهمیت صلح همه شمول به رهبری و مالکیت دولت و مردم افغانستان تاکید کرده است.

او، با اشاره به عقب‌گرد در مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان، گفته است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ضرورت مبرم نسبت به هر زمان دیگر پنداشته می شود. بانو موگرینی، تاکید کرده است که انتخابات ریاست جمهوری در فضای آرام و به گونه‌ی شفاف و عادلانه برگزار شود.

او همچنان گفته است که گفت‌وگوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، یگانه راه پیشرفت برای برقراری صلح پایدار است و آتش بس برای پیشبرد مذاکرات صلح، خواست مردم افغانستان است و اتحادیه اروپا از آن حمایت می کند.

رییس جمهور غنی نیز در این تماس تلفونی، گفته است که اولویت حکومت افغانستان صلح است و برای تامین صلح پایدار کار می کند. آقای غنی تاکید کرده است که برگزاری انتخابات شفاف و همه شمول برای افغانستان اهمیت ویژه دارد.

قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تا هشت روز دیگر (در ششم میزان) برگزار شود.