نشست کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح برگزار شد

صبح کابل
نشست کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح برگزار شد

نشست کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح، با ریاست محمدیونس قانونی، عضو رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی برگزار شد.

شورای عالی مصالحه‌ی ملی، روز یک‌شنبه (۱۵ حمل)، در اعلامیه‌ای گفته است که در این نشست، طرح پیشنهادی احزاب سیاسی، اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، نهادهای مدنی و شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس اعلامیه، تا اکنون ۲۵ حزب سیاسی و اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی، طرح‌شان را برای صلح به این کمیته فرستاده‌اند که شامل ۳۰ طرح می‌شود.

در اعلامیه آمده است که کمیته‌ی تهیه و توحید پیش‌نویس طرح صلح، روی جمع‌آوری و توحید نظریات و دیدگاه‌های احزاب سیاسی، اعضای کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی و شهروندان کار کرده است.

شورای عالی مصالحه‌ی ملی گفته است که در این نشست نیز پیش‌نویس واحد دیدگاه‌های ارایه‌‌شده مورد بررسی قرار گرفت و تا توحید نظریات، نشست‌های این کمیته ادامه خواهد داشت.

در اعلامیه آمده است که قرار است دولت افغانستان با طرح واحد در نشست استانبول اشتراک کند.

شورای عالی مصالحه‌ی ملی، گفته است که آتش‌بس و پایان کامل و دایمی جنگ، حفظ ارزش‌های حقوق‌بشری و حقوق اساسی شهروندان، مشارکت عادلانه‌ در قدرت و ساختار نظام سیاسی، از موارد درشت طرح صلح خواهد بود.

این در حالی است که برخی از رسانه‌ها، به نقل از منابع‌شان گزارش داده‌اند که نشست استانبول، در شانزدهم اپریل برگزار خواهد شد. گفته می‌شود که این نشست، برای ۱۰ روزه بوده و در آن، در باره‌ی حکومت آینده‌ی افغانستان گفت‌وگو خواهد شد.