عبدالله عبدالله: اگر کم‌ترین فرصتی برای صلح باقی مانده باشد، نباید از دست برود

صبح کابل
عبدالله عبدالله: اگر کم‌ترین فرصتی برای صلح باقی مانده باشد، نباید از دست برود

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، می‌گوید که اگر کم‌ترین فرصتی نیز برای ‏صلح باقی مانده باشد، نباید از دست برود‎.‎

آقای عبدالله که روز سه‌شنبه -۲۲ سرطان-، در نشستی با شماری از زنان صحبت می‌کرد، گفت: ‌‏«هرچند جنگ در شدیدترین وضعیت قرار دارد؛ اما به نقطه‌ی آخر نرسیده‌ ایم. طرف دولت ‏افغانستان آماده‌ی مذاکره است و یک فرصت هم شاید در روزهای نزدیک بیاید و در سطح دیگری ‏مذاکره شود و ما به نیت پایان جنگ می‌رویم.»‏

رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، گفت که در گفت‌وگوهای صلح، شاید بسیاری از مواردی که ‏دو طرف می‌خواهند، تغییر کند؛ اما حق مردم افغانستان در راستای انتخاب زعیم شان، به هیچ ‏وجه تغییر نخواهد کرد‎.‎

این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، قرار است آقای عبدالله، در شانزدهم جولای، در رأس ‏هیئتی، برای ازسرگیری گفت‌وگوهای صلح به قطر برود. تا اکنون، جزییات بیش‌تری در این باره ‏نشر نشده است‎.‎

با این حال، آقای عبدالله می‌گوید؛ همان ‌طور که حمایت از صلح مسؤولیت دولت است، حمایت از ‏نیروهای دفاعی و امنیتی نیز وظیفه‌ی همه است‎.‎

او افزود: «باید با توجه به وضعیت، صف واحد داشته باشیم و اگر کم‌ترین فرصتی برای صلح باقی ‏مانده باشد، نباید از دست بدهیم؛ اما در همین حال، اگر تمام کوشش‌ها صورت می‌گیرد؛ اما ‏جنگ متوقف نمی‌شود، حق نیروهای امنیتی است که کنار شان ایستاد شویم و آن زمان نباید ‏یک‌دیگر را به جنگ‌طلبی متهم کنیم.»‏

آقای عبدالله، هم‌چنان گفت که اختلاف دولت‌مردان، فساد و خودخواهی‌ها و بزرگ‌بینی‌های ‏برخی از افراد در حکومت، بر روحیه‌ی سربازان تاثیر منفی می‌گذارد‎.‎