غنی: گفت‌وگوهای مستقیم و آتش‌بس اقدامات معنی‌دار در پروسه‌ی صلح است

صبح کابل
غنی: گفت‌وگوهای مستقیم و آتش‌بس اقدامات معنی‌دار در پروسه‌ی صلح است

رییس‌جمهور غنی، تأکید کرده است که گفت‌وگوهای مستقیم و آتش‌بس، اقدامات معنی‌دار در پروسه‌ی صلح است.

دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست‌جمهوری، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که چهارشنبه شب (۲۵ جدی) محمداشرف غنی، با نیلس آنین وزیر دولت در امور خارجه‌ی جمهوری فدرال آلمان، دیدار کرده است.

آقای غنی، با بیان اینکه برنامه‌ی صلح افغانستان، برنامه‌ی ملی و همه جانبه است، گفته که تمام اقشار جامعه به شمول علما، زنان و جوانان، برای یک صلح پایدار و با عزت و ختم جنگ، اجماع دارند.

او، پروسه‌ی صلح را به رهبری دولت افغانستان مهم دانسته و تأکید کرده است: «صلح اولویت و نقطه‌ی عطف دولت و ملت افغانستان است و دیالوگ و مذاکرات مستقیم و آتش‌بس، اقدامات معنی‌دار در پروسه‌ی صلح است.»

آقای غنی، گفته است که دولت افغانستان، با ایالات متحده‌ی امریکا و سایر متحدین بین‌المللی به شمول آلمان، مشترکاً کار می‌کند تا به جنگ۴۰ ساله‌ی افغانستان، نطقه‌ی پایان بگذارد.

رییس‌جمهور غنی، پرداختن به پناهگاه‌های امن، قطع روابط طالبان با گروه‌های تروریستی، مواد مخدر و اقتصاد جرمی را شاخص‌های دیگری خواند که زمینه را برای صلح در افغانستان فراهم می‌سازد. او خاطرنشان کرده است که دولت افغانستان برای اجماع منطقوی، هماهنگ با کشورهای منطقه کار می‌کند.

از سویی هم، وزیر دولت در امور خارجه‌ی جمهوری فدرال آلمان، گفته است: «ما آمده ایم تا در جریان وضعیت، پروسه‌ی صلح و سایر انکشافات افغانستان قرار گیریم و تعهدات آلمان را جهت کمک و همکاری به افغانستان تجدید کنیم.»