سفیر افغانستان در ایتالیا و معاونش از سوی رییس‌جمهور غنی برکنار شدند

صبح کابل
سفیر افغانستان در ایتالیا و معاونش از سوی رییس‌جمهور غنی برکنار شدند

منابعی در وزارت خارجه، تأیید می‌کنند که رییس‌جمهور غنی، سفیر افغانستان در ایتالیا و معاونش را برکنار کرده است.

یک منبع در وزارت خارجه، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید، پس از این که مشکلات اداری در سفارت افغانستان در ایتالیا به وجود آمد، دیپلمات‌های افغان به شمول سفیر، به کابل فراخوانده شدند.

به گفته‌ی منبع، پس از بررسی و تدقیق همه جانبه، به اساس پیشنهاد وزارت خارجه و حکم رییس‌جمهور غنی، هلینا ملک‌یار، سفیر افغانستان و معاون او، برکنار شده اند.

این در حالی است که به تازگی، محمدهارون چخانسوری از سوی رییس‌جمهور غنی به عنوان معاون سیاسی و سرپرست وزارت خارجه گماشته شده است

آقای چخانسوری، در اقدام‌های نخست خود به عنوان سرپرست وزارت خارجه، پنج دیپلمات افغانستان را از ایتالیا به کابل فراخواند.

عبدالله عبدالله، در واکنش به این اقدام سرپرست وزارت خارجه، گفته بود که رییس‌جمهور غنی، توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی را نقض کرده است.

آقای عبدالله، تأکید کرده بود که اگر ریاست‌جمهوری به اقدامات «خودسرانه‌ی خود» ادامه بدهد، ریاست اجرایی نیز دست به اقدام‌های مشابهی خواهد زد.

او، از وزارت خارجه خواسته بود تا از هرگونه اجراآت شتاب‌زده زیر نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی‌های سیاسی در خارج، خودداری کند.