غنی: حرکت خطرناکی برای هدف قرار دادن آزادی‌ها و ارزش‌های دو دهه‌ی پسین آغاز شده است

صبح کابل
غنی: حرکت خطرناکی برای هدف قرار دادن آزادی‌ها و ارزش‌های دو دهه‌ی پسین آغاز شده است

رییس‌جمهور غنی، تأکید می‌کند که حرکت خطرناکی به منظور هدف قرار دادن آزادی‌ها و ارزش‌های‌ نزدیک به دودهه‌ی پسین در افغانستان آغاز شده است.

آقای غنی، روز دوشنبه (۹ سرطان)، در نشست کابینه، گفته است که حکومت متعهد است تا جلو حرکاتی که آزادی‌ها و ارزش‌های دو دهه‌ی پسین را هدف قرار می‌دهد، بگیرد.

او، هم‌چنان حمله بر کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر را محکوم کرده و به نهادهای امنیتی دستور داده تا تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را به منظور تأمین امنیت فعالان حقوق بشری، جامعه‌ی مدنی و دادستان‌ها، روی دست گیرند.

این در حالی است که دو روز پیش، در نتیجه‌ی انفجار ماین مقناطیسی در کابل، دو نفر از کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر جان باختند. این رویداد، با واکنش‌ نهادها و سازمان‌های بین‌المللی مواجه شد.

از سویی هم، چند روز پیش، در نتیجه‌ی تیراندازی تفنگ‌داران ناشناس، پنج نفر از کارمندان مرکز عدلی و توقیف‌گاه بگرام، در مربوطات ولسوالی ده‌سبز ولایت کابل کشته شدند.

گذشته از این دو رویداد، در جریان چند ماه گذشته، انفجار ماین‌های مقناطیسی به شدت افزایش یافته و بیشتر از افراد سرشناس قربانی گرفته است.