غنی به طالبان: با شما صلح می‌خواهیم؛ اما باید واقعیت‌های جامعه را درک کنید

صبح کابل
غنی به طالبان: با شما صلح می‌خواهیم؛ اما باید واقعیت‌های جامعه را درک کنید

رییس‌جمهور غنی، تاکید می‌کند که دولت و مردم افغانستان اراده‌ی قاطع برای برقراری صلح دارند و طالبان نیز باید از خود اراده‌ی سیاسی نشان بدهند، زیرا گذاشتن این بار سیاسی، تنها بر شانه‌های دولت و ملت درست نیست.

آقای غنی که روز شنبه (۱۵ قوس)، در نخستین نشست کمیته‌ی رهبری شورای عالی مصالحه‌ی ملی صحبت می‌کرد، از گروه طالبان خواست که به صدای برحق مردم افغانستان برای تامین صلح و ثبات، لبیک گویند و دست از جنگ بردارند.

او گفت: «یک پیام واضح به طالبان دارم که سیاسیون، ملت و دولت شما را به حیث یک واقعیت می‌پذیرد.  با شما صلح می‌خواهیم؛ اما شما باید واقعیت‌های جامعه را درک کنید. بیایید بر زخم شش نسل گذشته مرهم بگذاریم و این بار مسوولیت بالای شانه‌های همه ما می‌باشد.»

به گفته‌ی رییس‌جمهور غنی، مذاکرات صلح در دوحه وارد مرحله‌ی دوم شده و مرحله‌ی اول نشان داد که کار آسانی نبود؛ اما به نتیجه‌ رسید.

آقای غنی افزود: «ضرورت واضح است که در مرحله‌ی دوم، مشوره‌ها را انجام دهیم و به دقت و متانت و تدبیر به پیش برویم، شرایط تحلیل شود و در یک حالت متحول باید همیشه دقت داشته باشیم، تا اشتباه صورت نگیرد. وضعیت‌های حساس هم فرصت است و هم خطر است و استفاده از این وضعیت ها تعلق به وحدت ملی دارد.»

از سویی هم، عبدالرب‌رسول سیاف، رهبر جهادی نیز در این نشست گفت که دولت افغانستان بیشتر از طالبان به برقراری صلح نیاز دارد، زیرا دولت مسوولیت تامین امنیت مردم را دارد؛ اما طالبان هیچ‌گونه مسوولیتی در این زمینه ندارند.

آقای سیاف، سیاسیون و رهبران جهادی را به اتحاد و همبستگی دعوت کرد و گفت: «بیایید که صف داخلی خود را محکم کنیم. مردم با دولت خوب معلوم می‌شود. ملت را نادیده نگیرید. تا زمانی که از داخل نشکنید، از بیرون نمی شکنیم.»