غنی: پنج اداره‌ی دولتی میلیاردها دالر بودجه‌ی دولت را بند انداخته است

صبح کابل
غنی: پنج اداره‌ی دولتی میلیاردها دالر بودجه‌ی دولت را بند انداخته است

رییس‌جمهور غنی، می‌گوید که در پنج اداره‌ی دولتی، میلیاردها دالر بودجه‌ی دولت بدون استفاده مانده است.

آقای غنی که روز سه‌شنبه (۱۴ ثور)، در نشستی زیر نام «هفته‌ی معارف» صحبت می‌کرد، بدون بردن نام از این اداره‌ها، گفت که بند انداختن میلیاردها دالر توسط ادارات دولتی غیرقابل‌قبول است.

آقای غنی گفت: «تنها دو اداره ۱.۶ میلیارد دالر را بند انداخته است. هر اداره‌ای که پس از این بودجه اش را مصرف کرده نتواند و مصارف ادارات در ساختار تعهدات‌شان در یک سال انجام نشود، بودجه‌ی این ادارات به سایر ادارات منتقل خواهد شد.»

او تاکید کرد که افغانستان فرصتی برای ضایع کردن پول ندارد.

رییس‌جمهور غنی، در بخش دیگری از سخنان خود گفت که گروه طالبان، میلیاردها دالر به زیربناهای افغانستان آسیب رسانده است.

او افزود: «جنگ‌جویان طالب یک میلیارد دالر به زیربناهای افغانستان به ویژه مکتب‌ها آسیب رسانده اند.»

آقای غنی، از گروه طالبان خواست تا به جای انفجار ماین و تخریب تاسیسات عام‌المنفعه، گل و گندم کاشته و در آبادی افغانستان سهیم شوند.

آقای غنی، هم‌چنان گفت که یک فصل نو همکاری‌های بین‌المللی در افغانستان می‌آید و نیاز است تا همکاری‌های منطقه‌ای گسترش یابد. او افزود: «دیدگاه منطقه در باره افغانستان تغییر کرده، امروز آینده‌ی انکشافی منطقه با افغانستان گره خورده است.»