احمدولی مسعود: انتخابات ریاست جمهوری از مسیر قانونی منحرف شده است

صبح کابل
احمدولی مسعود: انتخابات ریاست جمهوری از مسیر قانونی منحرف شده است

احمدولی مسعود، نامزد ریاست جمهوری، می‌گوید که روند انتخابات از مسیر قانونی منحرف شده و نتیجه‌ی آن، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

آقای مسعود، روز پنج‌شنبه (۳۰ عقرب) در یک نشست خبری گفت، از یک طرف، کمیسیون مستقل انتخابات آرای تقلبی را وارد سیستم کرده و از طرف دیگر، تأکید دارد که نامزدان شکایت‌های خود را در این باره، در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها درج کنند.

او افزود: «کمیسیون انتخابات گفته که رأی تقلبی را داخل سیستم کردیم و اگر شکایت دارید به کمیسیون شکایات ببرید، این قابل قبول نیست و اینگونه انتخابات را نمی‌پذیریم. انتخابات افغانستان از مسیر قانونی‌اش منحرف شده و تلاش برای این که انتخابات را به مسیر اصلی‌اش برگردانند نیز بحران‌زاتر خواهد بود.»

آقای مسعود، گفت که شورای نامزدان ریاست جمهوری، به هیچ وجه نتیجه‌ی انتخابات جاری را نمی‌پذیرند.

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «مداخله‌ی رهبران حکومت وحدت ملی در روند انتخابات ریاست جمهوری، در حدی عمیق بود که تعدادی را در کمیسیون انتخبات خریداری کرده‌اند تا رأی را برای شان مهندسی کنند.»

همزمان با شورای نامزدان ریاست جمهوری، عبدالله عبدالله، رحمت‌الله نبیل و گلبدین حکمتیار نیز تأکید می‌کنند، تا زمانی که بیش از ۳۰۰ هزار رأی تقلبی از سیستم مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات حذف نشود، نتیجه‌ی انتخابات را نخواهند پذیرفت.

از سویی هم، هرچند روند بازشماری و تفتیش آرای ۸ هزار محل رأی‌دهی آغاز شده، اما هواداران شماری از دسته‌های انتخاباتی، مانع این روند در برخی از ولایت‌ها شده اند.

با این حال، تا کنون معلوم نیست که نتیجه‌ی ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، چه زمانی اعلام خواهد شد.