قیمت هر تُن زغال سنگ صادراتی از ۹۰ دالر به ۲۰۰ دالر افزایش یافت

صبح کابل
قیمت هر تُن زغال سنگ صادراتی از ۹۰ دالر به ۲۰۰ دالر افزایش یافت

بر اساس فیصله‌ی جدید وزارت مالیه‌ی طالبان، قیمت هر تُن زغال‌ سنگ صادراتی از ۹۰ دالر امریکایی به ۲۰۰ دالر افزایش یافته است.

در خبرنامه‌ای که روز سه‌شنبه -۷ سرطان-، از سوی این وزارت به نشر رسیده، آمده است که قیمت صادراتی هر تن زغال‌ سنگ در گمرکات افغانستان افزایش یافته است.

در خبرنامه، آمده است: «بنابر افزایش یافتن قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی، بر اساس قانون گمرکات افغانستان و طرزالعمل قیمت‌گذاری، رهبری وزارت مالیه بر افزایش قیمت زغال سنگ فیصله کرده است.»

وزارت مالیه، گفته است که این فیصله سر از روز سه‌شنبه در همه‌ی گمرکات کشور قابل تطبیق است.

بر اساس فیصله‌ی جدید طالبان، اکنون از صادرات زغال سنگ، ۳۰ درصد محصول گمرکی اخذ می‌شود.