روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی برای مهاجران افغان در ایران آغاز شد

صبح کابل
روند توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی برای مهاجران افغان در ایران آغاز شد

مسؤولان اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، می‌گویند که روند توﺯيع شناس‌نامه‌ی الکترونيکى، برای مهاجران افغان در ایران، آغاز شده است.

رویینا شهابی، سخن‌گوی این اداره، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که این روند، روز شنبه (۲۲ سنبله)، در مراسمی با حضور مقام‌های افغانستان و ایران، به گونه‌ی رسمی آغاز شده است.

به گفته‌ی او، در حال حاضر، دو مرکز توﺯيع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی، در شهر تهران فعال شده و به زودی، دو مرکز دیگر نیز، در شهر مشهد و یک مرکز دیگر، در شهر کرمان، فعال خواهد شد.

بانو شهابی، می‌افزاید که مراکز توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی در تهران، با وسایل مورد نیاز تجهیز شده است. او می‌گوید، شناس‌نامه‌هایی که به مهاجران افغان داده می‌شود، در کابل چاپ و به تهران فرستاده خواهد شد.

گفتنی است که در حال حاضر، بیش از دو میلیون مهاجر افغان، در ایران زندگی می‌کنند و دولت افغانستان نیز، در ماه‌های اخیر، برای قانون‌مندسازی حضور آن‌ها در این کشور، تلاش کرده است. توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی، بخشی از تلاش‌های دولت برای قانون‌مندسازی حضور مهاجران افغان در ایران است.

این تلاش‌ها، پس از آن آغاز شد که در نتیجه‌ی دو رویداد در مرز ایران و شهر اصفهان این کشور، شماری از مهاجران افغان، کشته و زخمی شدند.

با این حال، اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، گفته است که با توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی، مهاجران افغان در ایران، مالک اسناد هویتی معتبر می‌شوند و می‌توانند تا از حقوق و امتیازات شان، بهرمند شوند.