هیأتی از دادستانی کل ادعای سوءاستفاده‌ی جنسی در مکاتب لوگر را بررسی می‌کند

صبح کابل
هیأتی از دادستانی کل ادعای سوءاستفاده‌ی جنسی در مکاتب لوگر را بررسی می‌کند

دادستانی کل، هیأتی را به منظور بررسی ادعای سوءاستفاده‌ی جنسی از دانش‌آموزان پسر در مکتب‌های ولایت لوگر، گماشته است.

جمشید رسولی، سخنگوی این نهاد، می‌گوید که معاون دادستانی کل در امور تحقیق، در رأس این هیأت قرار دارد و تلاش خواهد کرد تا این موضوع را به صورت همه‌جانبه مورد بررسی قرار دهد.

او افزود، تحقیقاتی که از سوی این هیأت صورت می‌گیرد، همگانی خواهد شد.

موسا محمودی و احسان‌الله حمیدی، دو فعال مدنی، چندی پیش، در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی گاردین و تلویزیون طلوع، ادعا کرده بودند که بیش از ۵۰۰ دانش‌آموز پسر، در شش مکتب در ولایت لوگر، از سوی آموزگاران، دانش‌آموزان بزرگ‌تر و شماری از افراد قدرت‌مند، مورد سوءاستفاده‌ی جنسی قرار گرفته اند.

نشر گزارش سوء استفاده‌ی جنسی در مکتب‌های ولایت لوگر، واکنش‌های گسترده‌ی داخلی و خارجی را به همراه داشت.

وزارت معارف، مجلس نمایندگان و مقام‌های محلی ولایت لوگر، هیأت‌های‌ جداگانه‌ای را به منظور بررسی این موضوع تشکیل داده اند.

جدا از واکنش‌هایی که به دنبال نشر این گزارش به میان آمد؛ اما مقام‌های محلی ولایت لوگر و وزارت معارف، وقوع چنین رویدادی را در این ولایت رد کردند.

نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، ضمن رد این موضوع، به روزنامه‌ی صبح کابل گفته بود، کسانی که چنین اتهامی علیه خانواده‌ی معارف بسته اند، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد؛ زیرا پیامد این چنین رویدادها خطرناک‌تر از بمب اتم خواهد بود.

اما، رییس‌جمهور غنی، از دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر خواسته است تا این موضوع را به گونه‌ی جدی مورد بررسی قرار دهند.

تجاوز جنسی در مراکز آموزشی و دینی، موضوع تازه‌ای نیست؛ پیش از این بارها گزارش‌هایی منتشر شده که استادهای مکاتب و امامان مساجد، به دانش‌آموزان دختر و پسر تجاوز جنسی کرده اند. به تازگی، دادستانی ولایت هرات نیز گزارش داده است که تجاوز جنسی بر کودکان پسر در این ولایت چهار برابر افزایش یافته است.