شاهراه کابل-شمال به روی ترافیک باز شد

محراب الدین ابراهیمی
شاهراه کابل-شمال به روی ترافیک  باز شد

مقام‌های محلی می‌گویند، شاهراه کابل-شمال، در نتیجه‌ی عملیات نیروهای امنیتی از وجود طالبان پاکسازی شده و وضعیت به حالت عادی بر گشته است.

جاوید بشارت، سخنگوی فرماندهی پولیس بغلان، به روزنامه‌ی صبح کابل گفت که عملیات بازگشایی این شاهراه از منطقه‌ی دوشی تا کیله‌گی پس از چاشت روز پنج‌شنبه آغاز شده و در نتیجه طالبان از این شاهراه متواری شدند.

آقای بشارت، در مورد تلفات واردشده بر طالبان چیزی نگفت؛ اما تأکید کرد که در نتیجه‌ی این عملیات، چندین ایست بازرسی طالبان و پاسگاه‌های آنان از سوی نیروهای امنیتی از بین برده شده است.

شاهراه کابل-شمال پس از حمله‌ی طالبان بر شهر پلخمری که از آن بیش از ۱۰ روز می‌گذرد، مسدود بود و این گروه در چندین بخش آن، ایست‌های بازرسی ایجاد کرده بودند.

منطقه‌ی زمان‌خیل در مسیر شاهراه بغلان-کندز و کیله‌گی در مسیر شاهراه کابل-بغلان، از نقاطی استند که طالبان بیشتر از ۱۰ روز بر این شاهراه‌ها تسلط داشتند و مسافران را بازرسی می‌کردند.

حمله‌ی طالبان بر شهر پلخمری، زیان‌های مالی بزرگی را برای غیرنظامیان به همراه داشته است و از چندین روز به این سو به دلیل بسته بودن این شاهراه، معاملات تجاری نیز به حالت رکود مواجه شده بود.