صلیب سرخ: شهروندان افغانستان بیش‌تر از هر زمان دیگر زیر خطر فقر قرار دارند

صبح کابل
صلیب سرخ: شهروندان افغانستان بیش‌تر از هر زمان دیگر زیر خطر فقر قرار دارند

کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ از روند افزایشی فقر درافغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که شهروندان این کشور بیش‌تر از هر زمان دیگر، زیر خط فقر قرار دارند.

ایلوی فیلیون، رییس این کمیته روز چهارشنبه -۱۱ حوت-، در برگه‌ی تویترش نوشته است که به منظور حمایت و رسیدگی به نیازمندی غذایی مردم افغانستان باید کارهای بیش‌تری انجام شود.

به گفته‌ی او، شمار زیادی از گداها هر روز در خیابان‌های کشور در صف نانوایی‌ها به گونه‌ی ناامیدانه منتظر دریافت نان صف می‌کشند.

این در حالی است که چند روز پیش نیز این کمیته، گفته بود که زمان برای جلوگیری از وقوع فاجعه‌ی بشری در افغانستان به پایان رسیده و اگر به گونه‌ی فوری اقدامی صورت نگیرد، این کشور به گونه‌ی کامل به طرف فروپاشی و فاجعه‌ی انسانی خواهد رفت.

این گونه که دیده می‌شود، فقر و بیکاری ناشی از سقوط افغانستان به دست طالبان با گذشت هر روز در حال افزایش است؛ تا جایی که خانواده‌ها مجبور اند برای زنده‌ماندن کودکان شان، اعضای بدن خود را بفروشند.

خبرگزاری فرانسه روز گذشته گزارشی را از یک روستای دورافتاده‌ی ولایت هرات نشر کرده که به روستای «یک گرده» شهرت پیدا کرده است. در این روستا، اکثر خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی شان و زنده‌ماندن فرزندان خود از گرسنگی، گرده‌های خود را فروخته اند.