باشندگان پنجشیر: طالبان شب‌هنگام در روستاها می‌گردند و ترانه‌های طالبانی پخش می‌کنند

صبح کابل
باشندگان پنجشیر: طالبان شب‌هنگام در روستاها می‌گردند و ترانه‌های طالبانی پخش می‌کنند

شماری از باشندگان ولایت پنجشیر، می‌گویند که افراد طالبان زندگی را بر آن‌ها تلخ ساخته و نه روز دست از آزارواذیت شان بر می‌دارند، نه شب.

یکی از باشندگان پنجشیر به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که افراد این گروه شب‌هنگام در روستاها گشت‌وگذار می‌کنند و ترانه‌های طالبانی را با صدای بسیار بلند پخش می‌کنند.

به گفته‌ی او، کودکان و بزرگ‌سالان به دلیل سروصدا و مزاحمت افراد طالبان، شب‌ها نمی‌توانند به خواب بروند.

هم‌چنان این باشنده‌ی پنجشیر، گفت که طالبان از طرف روز نیز، محدودیت‌های شدیدی را بر آن‌ها وضع کرده و حتا اجازه نمی‌دهند که مردم به زمین‌های شان بروند و حاصلات شان را جمع‌آوری کنند.

این در حالی است که از ماه‌ها پیش طالبان، گشت‌وگذار مردم پس از نماز شام را ممنوع کرده بودند و حتا دهاقین نمی‌توانند از طرف شب برای آبیاری زمین‌های شان بروند.

گفته می‌شود که در بسیاری از روستاهای پنجشیر، مردم نمی‌توانند نماز خفتن را در جماعت ادا کنند.

طالبان در این مورد چیزی نمی‌گویند.