رینا امیری، نماینده ویژه‌ی امریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان با وزیر خارجه‌ی طالبان دیدار نکرد

صبح کابل
رینا امیری، نماینده ویژه‌ی امریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان با وزیر خارجه‌ی طالبان دیدار نکرد

رینا امیری، نماینده ویژه‌ی امریکا برای حقوق بشر و زنان افغانستان، گفته است که درخواست دیدار و گفت‌وگو‌ با امیرخان متقی، وزیر خارجه‌ی حکومت سرپرست طالبان را رد کرده است.

خانم امیری، گفته است که طالبان در یک تعامل معنادار با جهان نیست و تلاش‌ها در این مورد نیز، نتیجه‌ای نداشته؛ به همین دلیل حاضر نشده که با وزیر خارجه‌ی طالبان دیدار و گفت‌وگو کند.

رینا امیری در برگه‌ی تویترش نوشته است: «بعد از مشورت‌های زیاد، تصمیم گرفته در نشستی که این هفته توماس وست، نماینده ویژه‌ی امریکا برای افغانستان با طالبان؛ از جمله امیرخان متقی به اصطلاح وزیر خارجه داشت، شرکت نکنم.»

گفتنی است که خانم امیری از منتقدان دولت سرپرست طالبان است؛ به ویژه در مورد برخورد این گروه با زنان و گروه‌های در معرض خطر بارها مخالفت کرده است. او، گفته است که تعاملات جهانی با طالبان نتایج معناداری برای زنان و دختران نداشته است.

خانم امیری، تأکید کرده است که اگر طالبان در زمینه‌ی حقوق زنان و دختران اقدامات مشخصی داشته باشد او نیز، آماده‌ی همکاری با این گروه خواهد بود.