ولسوالی ساغر غور بدون درگیری در کنترل جنگ‌جویان طالب درآمد

صبح کابل
ولسوالی ساغر غور بدون درگیری در کنترل جنگ‌جویان طالب درآمد

نمایندگان مردم غور در مجلس نمایندگان، می‌گویند که ولسوالی ساغر این ولایت، بدون درگیری به دست جنگ‌جویان طالب افتاده است.

کرام‌الدین رضازاده، نماینده‌ی مردم غور در مجلس نمایندگان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که ولسوال و فرمانده‌ی پلیس ولسوالی ساغر، صبح روز یک‌شنبه -۲۳ جوزا- این ولسوالی را ترک کرده و به ولسوالی تیوره‌ رفته اند.

به گفته‌ی او، ولسوال و فرمانده‌ی پلیس، با تمام تجهیزات و امکانات، این ولسوالی را ترک کرده اند.

آقای رضازاده، می‌افزاید که جنگ‌جویان طالب وارد تأسیسات ولسوالی ساغر شده و پرچم شان در ساختمان آن بر افراشته اند.

پیش از این، ولسوالی‌های تولک و شهرک ولایت غور نیز به دست جنگ‌جویان طالب سقوط کرده بود و به گفته‌ی نمایندگان مردم غور در مجلس نمایندگان، درگیری در ولسوالی‌های چهار سده، دولت‌یار، لعل و سرجنگل این ولایت نیز جریان دارد.

وزارت دفاع و مسؤولان محلی ولایت غور، در باره‌ی تسلیمی ولسوالی ساغر به دست طالبان چیزی نگفته اند.

ولایت غور در غرب کشور، یکی از ولایت‌های نسبتا ناامن به شمار می‌رود و جنگ‌جویان طالب در هفته‌های اخیر، حملات شان را در چندین ولسوالی این ولایت علیه نیروهای امنیتی شدت بخشیده اند.