صلاح‌الدین ربانی به دلیل تخلفات انتخاباتی از حق رأی محروم شد

صبح کابل
صلاح‌الدین ربانی به دلیل تخلفات انتخاباتی از حق رأی محروم شد

کمیسیون ولایتی رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی کابل، سرپرست وزارت خارجه، رییس دانشگاه کابل و دو نفر از مشاوران ریاست‌جمهوری را به دلیل تخلفات انتخاباتی، جریمه‌ی نقدی و از حق رأی محروم کرده است.

صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه، به دلیل شرکت در کمپین‌های انتخاباتی تیم ثبات و همگرایی، ۱۵ هزار افغانی جریمه‌ی نقدی و از حق رأی محروم شده است.

شاه‌حسین مرتضوی و عبدالرحیم عزیزی، از مشاوران ریاست‌جمهوری نیز به دلیل فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی و شرکت در نشست انتخاباتی تیم دولت‌ساز، ۱۵ هزار افغانی جریمه‌ی نقدی و از حق رأی محروم شده ‌اند.

حمیدالله فاروقی، رییس دانشگاه کابل نیز به دلیل شرکت در نشست انتخاباتی تیم دولت‌ساز، ۱۰ هزار افغانی جریمه‌ی نقدی شده است.