صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه از سمت خود استعفا داد

صبح کابل
صلاح‌الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه از سمت خود استعفا داد

صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت خارجه، امروز چهارشنبه (۱ عقرب) از سمت خود استعفا داد.

آقای ربانی، در استعفانامه‌ی خود نگاشته است: «در جریان پنج سال گذشته، فضای کاری در حکومت وحدت ملی مطلوب نبود. در این مدت شاهد بودم که با ایجاد شبه‌ساختارهای موازی و به حاشیه کشانیدن نهادها، با ساختار دولت همچون یک انجوی شخصی برخورد سلیقه‌ای صورت می‌گرفت و کلیت دولت آگاهانه و ناآگاهانه تخریب شد.»

او افزوده است که در این مدت زیر شعار اصلاحات، برخوردهای غرض‌آلودی صورت گرفته که در درازمدت، ترویج‌کننده و نهادینه‌ساز تبعیض و تعصب در جامعه است و بنیادهای وحدت و همدلی جامعه را به شدت آسیب می‌رساند.

آقای ربانی گفته است که ادامه‌ی کار خود را در چنین شرایطی در چهارچوب حکومت وحدت ملی ندانسته و از سمت خود استعفا می‌دهد.

صلاح‌الدین ربانی، در آغاز دوره‌ی کاری حکومت وحدت ملی، با اکثریت آرای اعضای مجلس نمایندگان، به عنوان وزیر خارجه تعیین شد؛ اما او پس از مدتی از سوی این مجلس استیضاح و صلب صلاحیت شد.

آقای ربانی، از آن زمان تا کنون، به عنوان سرپرست وزارت خارجه، فعالیت می‌کرد.