بیش از ۱۵ هزار آموزگار در برنامه‌ی دو ساله‌ی داخل خدمت جذب شدند

صبح کابل
بیش از ۱۵ هزار آموزگار در برنامه‌ی دو ساله‌ی داخل خدمت جذب شدند

وزارت معارف، اعلام کرده است که در جریان سال جاری خورشیدی، ۱۵۵۵۶ آموزگار دولتی و خصوصی، در برنامه‌ی داخل خدمت دارالمعلمین‌های افغانستان جذب شده‌اند.
این وزارت، روز یک‌شنبه (۲۷ دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته است، این آموزگاران که ۸۰۱۴ نفر آن را زنان تشکیل می‌دهد، در مدت دو سال از برنامه‌های ارتقای ظرفیت در رشته‌های ساینس، اجتماعیات، زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی، اسلامیات، زبان‌های سوم و مضامین مسلکی، مستفید خواهند شد.
در اعلامیه آمده است، در سال جاری خورشیدی، ۳۶۰۷ نفر از آموزگاران مکتب‌های دولتی که ۱۳۷۲ نفر آن آموزگاران زن اند، برنامه‌ی دو ساله‌ی ارتقای ظرفیت را پشت سر گذاشته و سند فراغت از صنف چهاردهم را به دست آورده‌اند.
وزارت معارف افزوده است که ارتقای ظرفیت آموزگاران، می‌تواند روی تطبیق برنامه‌های آموزشی در دوره‌های مختلف آموزشی تأثیرگذار باشد.
این وزارت، تأکید کرده است، به منظور رسیدن به معارف کیفی، برنامه‌های مختلف ارتقای ظرفیت را راه‌اندازی و تطبیق کرده است .
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت معارف، در حال حاضر ۲۱۸۲۲۲ آموزگار در بست‌های رسمی این وزارت مصروف آموزش دانش‌آموزان استند.