مکاتب دخترانه در ولایت زابل باز شده است

صبح کابل
مکاتب دخترانه در ولایت زابل باز شده است

طالبان، اعلام کرده اند که مکاتب دخترانه تا صنف دوازدهم در ولایت زابل باز شده است.

محمدنعیم وردک، سخن‌گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز سه‌شنبه -۲ قوس-، در برگه‌ی تویترش نوشته است که مکاتب دخترانه و پسرانه در این ولایت به روی دانش‌آموزان باز است.

نعیم وردک به نقل از مسؤولان محلی زابل، گفته است که آموزش دختران در صورتی که مخالفت با موازین اسلامی و جامعه نداشته باشد، اشکالی ندارد.

این در حالی است که با به قدرت‌رسیدن طالبان، دروازه‌های مکاتب به روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد. هرچند شهروندان افغانستان به ویژه زنان گردهم‌آیی‌های زیادی برای بازشدن دوباره‌ی مکاتب راه‌اندازی کردند؛ اما تا هنوز طالبان به خواسته‌های آنان پاسخ مثبت نداده اند.