ویروس کرونا؛ دولت افغانستان مرزهایش را کنترل می‌کند

صبح کابل
ویروس کرونا؛ دولت افغانستان مرزهایش را کنترل می‌کند

سخن‌گوی ریاست‌جمهوری، می‌گوید که به منظور جلوگیری از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، با کشورهای منطقه گفت‌وگو خواهد شد تا روی مرزها، کنترل وضع شود.

صدیق صدیقی، روز چهارشنبه (۲۱ حوت)، در یک نشست خبری گفت که موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان، افزایش یافته و جزئیات آن، توسط وزارت صحت همگانی خواهد شد.

او افزو: «در جلسه‌ی شورای امنیت، روی اقدامات و چگونگی مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان بحث شده است. با کشورهای منطقه باید صحبت شود که در کنترل مرزها به گونه‌ی مشترک کار کنیم.»

بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صحت، تا کنون هفت مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان «۲ مورد در سمنگان و ۵ مورد در هرات» ثبت شده است.

موارد مثبت به ویروس کرونا، در افرادی مشاهده شده که در جریان یک ماه، به ایران، به ویژه شهر قُم این کشور سفر داشته‌اند.

با این حال، مقام‌های وزارت صحت، تأکید می‌کنند که آمادگی‌های لازم به منظور مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان، روی دست گرفته شده است.

از سویی هم، دولت افغانستان مبلغ ۲۵ میلیون دالر امریکایی را به منظور مبارزه با ویروس کرونا در این کشور، اختصاص داده است.

محمداشرف غنی، چند روز پیش تأکید کرد که اگر ویروس کرونا در افغانستان گسترش یابد، بودجه‌ی ملی نیاز به تعدیل فوق‌العاده خواهد داشت. آقای غنی، از شهروندان افغانستان خواست تا به منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، در رفتار اجتماعی خود تجدید نظر کرده و با احتیاط برخورد کنند.