مجلس سنا از تعلیق بودجه‌ی وزارت صنعت و تجارت حمایت کرد

اکرم رسا
مجلس سنا از تعلیق بودجه‌ی وزارت صنعت و تجارت حمایت کرد

فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا در واکنش به تعلیق بودجه‌ی وزرات صنعت و تجارت از سوی مجلس نمایندگان، آن را حق این مجلس خوانده؛ اما گفته است که این اقدام نباید سبب ایجاد مشکل برای هزاران کارمندان این وزارت شود.

مجلس نمایندگان، روز گذشته (۲۳ جدی) در واکنش به بی‌اعتنایی سرپرست وزارت صنعت و تجارت به فراخوان این مجلس، بودجه‌ی این وزارت را به حالت تعلیق درآورد.

در همین حال فضل‌هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا که روز سه‌شنبه (۲۴ جدی) در نشست عمومی این مجلس صحبت می‌کرد، گفت که مجلس نمایندگان باید راه‌حلی را جهت اجرای معاشات کارمندان این وزارت ارائه کند تا این اقدام برای هزاران کارمندان این وزارت مشکل‌زا نشود.

این درحالی است که میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، روز دوشنبه (۲۳ جدی) در نشست عمومی مجلس نمایندگان گفت، وضعیت به حدی رسیده که حتا وزیران کابینه برای پاسخ‌گویی حاضر نمی‌شوند. او افزود: «این وضعیت، عواقب ناگواری در پی خواهد داشت و مسؤول تمام این بی‌بندوباری‌ها حکومت است.»

رییس مجلس نمایندگان، ابراز داشت که این مصوبه، به قوه‌های اجرائیه، قضائیه و تمام سفارت‌ها فرستاده خواهد شد.

آقای رحمانی، پیشنهاد کرد که مجلس نمایندگان، از این به بعد، اجمل احمدی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت به رسمیت نمی‌نشناسد. او، علاوه کرد که امضای آقای احمدی، در هر قرارداد جرم است و بودجه‌ی وزارت صنعت و تجارت نیز تعلیق می‌شود.