زندگی دشوار آوارگان جنگ بلخاب؛ چندین کودک جان باخته و دو مادر در کوه‌ها زایمان کردند

عصمت امین
زندگی دشوار آوارگان جنگ بلخاب؛ چندین کودک جان باخته و دو مادر در کوه‌ها زایمان کردند

منابع محلی در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، می‌گویند که وضعیت آوارگان جنگ در این ولسوالی به شدت بد است و اگر کمک‌رسانی نشود، کودکان بیش‌تری از گرسنگی و سردی خواهند مرد.

یک منبع از بلخاب به روزنامه‌ی صبح کابل، گفت که به دنبال جنگ در ولسوالی بلخاب، ده‌ها خانواده از باشندگان این ولسوالی به مرزهای ولایت‌های بامیان و دره‌صوف سمنگان آواره شده و در کوه‌ها به سر می‌برند.

به گفته‌ی منبع، تا اکنون چندین کودک در نتیجه‌ی سرما و بیماری،‌ جان باخته و هم‌چنان دو خانم تا هنوز در کوه‌ها زایمان کرده‌اند.

آوارگان جنگ بلخاب، هشدار می‌دهند که اکثر زنان و اطفال بیمار شده‌اند و در وضعیت بد صحی قرار دارند و اگر مواد غذایی و دارو برای شان فراهم نشود، شمار تلفات بیش‌تر خواهد شد.

در ویدیویی که از یک باشنده‌ی بلخاب نشر شده، او می‌گوید که لباس برای پوشیدن و غذایی برای خوردن ندارند و کودکان شان به دلیل گرسنگی و بیماری جان باخته‌اند.

این در حالی است که پیش از این تلویزیون بامیان، گزارش داده بود که در جریان چند روز گذشته، بیش از ۳۰ کودک به دلیل گرسنگی و بیماری باخته است.